Hovstallets personal förbereder hästekipaget
Navigering för bildspelet Visa nästa bild
På Hovstallet förbereds hästekipagen som skall föra den utländska ambassadören till Kungl. Slottet.