Drottningen vid Drottningholmsteaterns Vänners högtidssammankomst

Torsdagen den 8 juni närvarade Drottningen vid Drottningholmsteaterns Vänners högtidssammankomst.

Drottningholmsteaterns Vänners ordförande Christer Villard hälsade välkommen och berättade om vänföreningen.

Drottningholmsteaterns Vänner är en ideell förening som bildades 1935 och är en av Sveriges äldsta vänföreningar. Kungen är vänföreningens beskyddare och Drottningen hedersordförande. Vänföreningen delar varje år ut utbildningsstipendier.

Drottningen delade ut årets stipendier till sångare, musiker och dansare som har medverkat på Drottningholmsteatern.

Drottningholms Slottsteater

Drottningholms Slottsteaterlänk till annan webbplats uppfördes 1766 för drottning Lovisa Ulrika. Byggnaden gömmer en lekfull interiör. I salongen finns målade marmoreringar, konsoler i papier-maché och pilastrar av gips. Scenen har ett maskineri, helt i trä, som än idag drivs för hand. Gångspel, valsar, trummor, block, rep och motvikter får det stora maskineriet att arbeta. Det finns ett trettiotal scenbilder bevarade - en kulissvärld anpassad till 1700-talets repertoar.