Tullgarns slott

Stora sängkammaren. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Stora sängkammaren. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Det nuvarande slottet Tullgarn byggdes på 1720-talet och har varit ett kungligt lustslott sedan 1772.

Hertig Fredrik Adolf, Gustav III:s yngre bror, lät modernisera slottet i nyklassicistisk stil. Sveriges då bästa inredare och konstnärer anlitades, bland andra Louis och Jean Baptiste Masreliez. Många av interiörerna de skapade finns bevarade i ursprungligt skick.

Gustaf V övertog Tullgarn år 1881 och genomförde tillsammans med sin gemål Victoria, stora förändringar. Huvudbyggnaden inreddes mer som ett modernt fungerande sommarhem än som ett kungligt lustslott.

Med anledning av det flitiga nyttjandet av sommarslottet visar Tullgarn prov på inredningar från olika epoker och personliga stilar.

Här ses till exempel det antikinspirerade Lilla förmaket inrett på 1790-talet, Frukostrummet i sydtysk renässansstil från 1890-talet och Gustaf V:s rökrum som i stort sett står orört sedan hans bortgång 1950.

Under sommarmånaderna ges tillfälle att se slottet under guidade visningar. För information om tider se menyval Besöksinformation ovan.

Stora matsalen på Tullgarns slott. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Stora matsalen på Tullgarns slott. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.