Utställningar, Kungliga slottet

Permanenta utställningar
– Riksregalierna och Riddarordnarna

På slottet kan man alltid se två stora utställningar – riksregalierna och riddarordnarna.

Riksregalierna finns utställda i Skattkammaren på slottet och här ses bland annat Gustav Vasas rikssvärd.

I Ordenssalarna, bestående av fyra rum, visas utställningen som berättar om de svenska riddarordnarna.

Tillfälliga utställningar

För andra året i rad är det våren 2018 dags för utställningen 'Den tänkande handen' med ett tiotal tävlingsbidrag till H.M. Konungens stipendietävling för unga tecknare. Teckningarna är utställda i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga slottet.

Publikationer

I Slottsboden finns litteratur med anknytning till det kungliga kulturarvet och publikationer som tagits fram i samband med utställningar.