Skulpturerna
Gustav III:s antikmuseum

Samlingarna i Gustav III:s antikmuseum består av antika skulpturer som inköptes av Gustav III under en resa till Italien år 1783–1784.
 
Samlingen var först menad att utsmycka kungens tänkta slott på Haga. Men sedan förvärven skeppats till Stockholm – det rörde sig om ett par hundra föremål – fick de sin plats i de kungliga våningarna på Kungliga slottet.

För att samlingen i studiesyfte skulle komma till nytta var den också i viss utsträckning tillgänglig för konstnärer och allmänintresserade amatörer ur de högre samhällsskikten.
 
För upplevelsen av Gustav III:s antikmuseum som ett autentiskt museum från 1790-talet är det viktigt att veta att skulpturerna här inte rensats från sina 1700-talstillägg, något som skett med liknande skulpturer i samlingar på andra håll.

Det är också viktigt att komma ihåg att alla föremål, bortsett från kompletteringarna, har antikt ursprung och att de flesta av de stora statyerna är mer eller mindre fria romerska tolkningar av grekiska motiv.
 
Läs mer om ett urval skulpturer i Gustav III:s antikmuseum:

Antoninus Pius
Antoninus, idealiserad
Brutus
Calliope
Endymion
Hermafrodit
Inskriptionsplatta
Monumental kandelaber
Pan
Serapis
Sovande Amorin
Ämbetsmannastol