Gustav III:s paviljong

Spegelsalongen i Gustav III:s paviljong. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Spegelsalongen i Gustav III:s paviljong. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Gustav III:s paviljong på Haga är ur ett europeiskt perspektiv en av de märkligaste slottsbyggnaderna från det sena 1700-talet. Inte minst viktigt för denna bedömning är paviljongens inredning.

Arkitekten Olof Tempelman ritade paviljongen 1787 och inredningsarbetet leddes av Louis Masreliez. Masreliez hade under en rad år studerat i Italien och då framför allt antik romersk konst.

På kontinenten växte under 1780-talet fram ett intresse för romersk antik konst så som man såg den via de berömda utgrävningarna i Pompeji och Herculaneum. Den nya inredningstrenden kom att kallas för pompejansk.

Både den stilmedvetne monarken Gustav III och Louis Masreliez hade besökt utgrävningarna av dessa antika städer. Därför inreddes gemaken i paviljongens paradsvit på ett självklart sett i denna antika stil som i sin detaljrikedom radikalt bröt mot tidens mer traditionellt sparsmakade inredningar.

Möjlighet att se de välbevarade inredningarna ges under sommarmånaderna under guidade turer.  

Divanen på Gustav III:s paviljong. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

Divanen på Gustav III:s paviljong. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.