Svenska statens porträttsamling, Gripsholms slott

Detalj av Einar Nermans målning av Greta Garbo. Klicka på motsvarande bild längre ned på sidan för att se tavlans helhet. Foto: Nationalmuseum.

Detalj av Einar Nermans målning av Greta Garbo. Klicka på motsvarande bild längre ned på sidan för att se tavlans helhet. Foto: Nationalmuseum.

På Gripsholms slott finns det äldsta nationella porträttgalleriet i världen. Det hör även till de största och omfattar i dag cirka 4500 verk, företrädesvis oljemålningar.

Det första som möter när besökaren kommer in på Gripsholms slott är John-Erik Franzéns berömda porträtt av den nuvarande kungafamiljen. Kung Carl XVI Gustaf avbildades tillsammans med drottning Silvia och parets tre barn år 1984–85 (se bild längre ned på sidan).

Nya porträtt varje år varav ett hedersporträtt

Samlingen utökas varje år med ett antal porträtt varav ett porträtt är Hedersporträtt – ett porträtt av någon väl förtjänt svensk kvinna eller man – donerat av Gripsholmsföreningen.

Hedersporträtt 2017
Hedersporträtt 2016
Hedersporträtt 2015
Hedersporträtt 2014
Hedersporträtt 2013
Hedersporträtt 2012

Hedersporträtt 2011

Hedersporträtt 2010
Hedersporträtt 2009
Hedersporträtt 2008
Hedersporträtt 2007
Hedersporträtt 2006

Årets hedersporträtt är ett av närmare hundra som överlämnats till Statens porträttsamling. Bland verk som tidigare donerats finns Mora-Nisse, Alice Babs, Ingmar Bergman, Birgit Nilsson, Alva Myrdal och Benny Andersson.

Nytt porträtt av Drottning Silvia
Under 2013 skänktes ett nytt portätt av Drottning Silvia till Svenska statens porträttsamling

Gustav Vasa lade grunden

Grunden till konstsamlingen lades redan på 1500-talet under Gustav Vasas regering. Kungen lät föra konstverk till sitt nybyggda slott Gripsholm och inventariet berättar att det år 1548 fanns 98 målningar i slottet, varav 23 stycken porträtt.

Klicka för förstoring! Karl XI, 1655-1689. Detalj av målning. Foto: Nationalmuseum/Erik Cornelius.

Klicka för förstoring! Karl XI, 1655-1689. Detalj av målning. Foto: Nationalmuseum/Erik Cornelius.

Gallerier över samtida regenter


De flesta av dessa konstverk kan tyvärr inte längre identifieras. Gustav Vasas yngste son, Karl IX, lät inreda Rikssalen till ett så kallat contemporaingalleri – porträtt över samtida furstar – över fadern och beställde för ändamålet porträtt av Gustav Vasa och övriga samtida europeiska regenter.

De målningar som vi idag kan se i Rikssalen är dock inte de ursprungliga utan kopior från 1600-talet. I Gripsholms slott finns för övrigt ytterligare ett contemporaingalleri, Vita Salongen, skapat på 1770-talet av Gustav III. I detta ingår bland annat Alexander Roslins porträtt av Gustav III i kröningsdräkt signerat 1777.

Klicka för förstoring! Prinsessan Hedvig Sofia av David K. Ehrenstrahl. Detalj av målning. Foto: Nationalmuseum/Idha Lindhag.

Klicka för förstoring! Prinsessan Hedvig Sofia av David K. Ehrenstrahl. Detalj av målning. Foto: Nationalmuseum/Idha Lindhag.

Hedvig Eleonoras samling


Under 1600-talets andra hälft innehas Gripsholms slott av en mycket konstintresserad kvinna, riksänkedrottning Hedvig Eleonora, som vid 24 års ålder blivit änka efter Karl X Gustav.

Hon tillför omkring 200 porträtt till samlingen, av vilka de flesta föreställer hennes släktingar. Som exempel kan nämnas en serie barnporträtt av de bland hennes syskon som dött i späd ålder. Några av dessa målningar visas i Hedvig Eleonoras våning i slottets bottenplan.

Klicka för förstoring! Gustav IV Adolf på leksakshäst. Detalj av målning. Foto: Nationalmuseum/Erik Cornelius.

Klicka för förstoring! Gustav IV Adolf på leksakshäst. Detalj av målning. Foto: Nationalmuseum/Erik Cornelius.

En vägledning trycks på 1700-talet


1755 trycks Carl Friedrich Ljungmans första vägledning till samlingarna som vid den tiden omfattade 275 porträtt. Slottet och dess samlingar ansågs alltså värda att besöka under mitten av 1700-talet.

Ett första viktigt steg mot ett nationellt porträttgalleri togs när Gustav III, efter sitt trontillträde 1771, började tillföra samlingen porträtt även av icke kungliga personer.

Klicka för förstoring! Kung Carl XVI Gustaf med familj målad 1984-1985 av John-Erik Franzén. Detalj av målning. Foto: Nationalmuseum.

Klicka för förstoring! Kung Carl XVI Gustaf med familj målad 1984-1985 av John-Erik Franzén. Detalj av målning. Foto: Nationalmuseum.

Samlingen blir Nationellt porträttgalleri


Nationellt porträttgalleri blir det officiellt 1822 då Karl XIV Johan ger Adolf Ludvig Stjerneld i uppdrag att ansvara för samlingen. Under Stjernelds tid expanderar porträttsamlingen och omfattar vid hans död 1835 inte mindre än 1500 verk.

Det är också under denna period som några av de mest kända porträtten kommer till samlingen som Hönstavlan, av Johan Pasch, där drottning Lovisa Ulrikas hovdamer avbildas och Alexander Roslins porträtt av Carl von Linné.

Nationalmuseum tillför 2000 målningar


På 1860-talet övertog Nationalmuseum ansvaret för Svenska statens porträttsamling. Samlingen har sedan dess utökats med mer än 2000 verk från olika århundraden.

Bristen på utställningsytor ledde till att de moderna porträtten 1947 tillfälligt deponerades på Gripsholms folkhögskola, sedan 1987 är de åter i slottet.

Klicka för förstoring! Greta Garbo målad av Einar Nerman. Detalj av målning. Foto: Nationalmuseum.

Klicka för förstoring! Greta Garbo målad av Einar Nerman. Detalj av målning. Foto: Nationalmuseum.

Bland 1900-talets porträtt kan nämnas Anna Behle av Maj Bring från 1908, Dag Hammarskjöld av Ben Shahn målad 1962 och Marianne Lindberg De Geers expressiva porträtt av Carlo Derkert från 1988.

Besök slottet