”Ett lyriskt stämningsmåleri … ” – föredrag om prins Eugen 7 mars

Kvällens föredrag handlar om prins Eugens rika konstnärskap och hans verksamhet som en av sin tids främsta svenska landskapsmålare, exemplifierat med verk alltifrån friluftsmåleriet från 1880-talets andra hälft, stämningsmåleriet på 1890-talet, de modernistiska verken till och med hans många stora offentliga utsmyckningar runt om i landet.

FÖREDRAG

Onsdag den 7 mars kl. 18.00, Kungliga slottet
Karin Sidén, docent i konstvetenskap,
överintendent vid Prins Eugens Waldemarsudde

Svävande stämningar
och känslig färgmusik

Om landskapsmålaren prins Eugen

Prins Eugen räknas idag som en av Sveriges främsta landskapsmålare genom tiderna. I kvällens föredrag berättar Karin Sidén, överintendent på Prins Eugens Waldermarsudde, om prinsens väg som konstnär – alltifrån ungdomsårens verk, de danande studieåren i Paris, glansperioden kring sekelskiftet till de modernistiska verken och hans många offentliga utsmyckningar i bl.a. Kungl. Operan och Dramaten.

I föredraget sätts Eugens konstnärskap in i en samtida kontext med dess rika persongalleri av konstnärsvänner som Richard Bergh, Per Hasselberg, Anders Zorn, Georg och Hanna Pauli till hans många möten med kända franska konstnärer som bland andra Léon Bonnat, Pierre Puvis de Chavannes, André Lhote, Auguste Rodin och Claude Monet.

Biljetter

» Köp biljettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad utmärker prins Eugens konstnärskap?
– Prins Eugen var framförallt verksam som landskapsmålare. Hans verk ger uttryck för djupt kända stämningar och känslor inför naturen. Hans till synes folktomma naturscenerier lät han befolka med sin egen persons inre känsloliv. På 1890-talet och en bit in på 1900-talet var han en av Sveriges främsta landskapsmålare med ett lyriskt stämningsmåleri inspirerat av symbolismens tankegångar.

Vad Waldemarsudde betydde för hans konstnärskap?
– Prinsen valde att uppföra sitt hem vid Waldemarsudde utifrån en konstnärs blick. Naturen där med dess lövskogar, ekbackar och klippor, utsikten mot Stockholms inlopp i klart dagsljus eller nattligt mörker gav upphov till många betydande verk.

Vilken är din personliga favorit av Eugens många verk?
– Till mina favoritmålningar hör Det gamla slottet från 1893, den suggestiva målningen Skogen men också Det lugna vattnet från 1901 och förstås Molnet. Den sistnämnda utförde prins Eugen i fyra versioner, 1895, 1896, 1928 och 1941, som i sin tur föregicks av ett stort antal målade och tecknade förstudier. Molnet med dess både anslående och gåtfulla motiv har inspirerat författare, konstnärer och tonsättare ända in i våra dagar.­

Program 2018

Upptäck årets program av föredrag, temakvällar och kvällsvisningar.
» Biljettsida för samtliga programpunkter

X
Västra valvet, Yttre borggården, entré till föredrag och temakvällar

Hitta till Kungliga slottet